Vysvetlenie významov značiek pri Microsoft produktoch

ESD alebo Electronic Software Delivery (Elektronické doručenie softvéru):

ESD je skratka pre "Electronic Software Delivery" (Elektronické doručenie softvéru). ESD jka metóda distribúcie softvéru, pri ktorej softvérové produkty a ich licencie sú dodávané elektronicky cez internet alebo iné elektronické komunikačné kanály, namiesto fyzických médií, ako sú DVD disky, CD disky alebo USB kľúče.

ESD umožňuje užívateľom stiahnuť a nainštalovať softvér priamo z internetu a často je spojený s aktiváciou produktových kľúčov na diaľku. Táto metóda distribúcie softvéru je čoraz populárnejšia, pretože umožňuje rýchlu a pohodlnú distribúciu softvéru bez potreby fyzických nosičov. To znamená, že softvér môže byť okamžite dostupný po zakúpení a stiahnutí, čo zjednodušuje inštaláciu a aktualizácie.

BIND alebo Viazaná licencia (Viazanosť na účet Microsoft):

Licencia viazaná k účtu je typ softvérovej licencie, ktorá je spojená s konkrétnym používateľským účtom, kde používateľ musí mať aktívny účet na platforme alebo v službe, aby mohol využívať licencovaný softvér alebo prístup k určitým funkciám.

Druhotná licencia:

Druhotné licencie sú nadbytočné licencie, ktoré boli v minulosti používané, neskôr deaktivované a následne legálne predané alebo prenášané na iné osoby alebo organizácie v súlade s platnou legislatívou EÚ. Tieto licencie môžu byť výrazne cenovo výhodnejšie, pričom stále sú originálne a úplne legálne. Softvér nie je vystavený opotrebeniu, a preto nemusíte mať obavy o jeho funkčnosť alebo deaktiváciu. Tieto licencie nie sú obmedzené časovými obmedzeniami, čo znamená, že môžete používať softvér na dobu neurčitú.

Telefonická aktivácia:

Telefonická aktivácia je postup, ktorý užívatelia môžu využiť na aktivovanie softvéru alebo operačného systému cez telefón. Tento proces vyžaduje, aby používatelia volali na určené telefónne číslo poskytovateľa softvéru a poskytli potrebné informácie na aktiváciu produktu. Telefonická aktivácia sa vyžaduje len pri produktoch tak označených. Pre detailný postup kliknite sem.

Jednorazová inštalácia: 

Produkt s týmto označením nainštalujete len raz, po preinštalovaní počítača už nie je možné licenciu aktivovať ani na ten istý počítač.

Link na stiahnutie:

Produkt s týmto označením je typ Office licencie, ktorého inštalácia prebieha pomocou linku na stiahnutie. Proces aktivácie je menej náročný ako pri telefonickej aktivácii. Pre detailný postup kliknite sem.

Prenositeľnosť alebo Prenosná licencia (účet Microsoft):

Prenosná licencia na iný počítač umožňuje zachovať jej platnosť v prípade poruchy, poškodenia alebo po vykonaní upgradu vášho zariadenia. Týmto spôsobom máte istotu, že neprídete o licenciu.

Predaj druhotných licencií je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a rady 2009/24/ES (čl.4.ods.2) Európskeho súdneho dvora.